top of page
ΣΠΟΥΔΕΣ
7.jpg
ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Prof. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ M.D., Ph.D., F.E.B.G.H., M.A.C.G. 
ASSOCIATE PROFESSOR, “GR. T. POPA” UNIVERSITY OF MEDICINE & PHARMACY, IASI, ROMANIA

ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γαστρεντερολόγος Ιωάννης Τριανταφυλλίδής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιασίου, Ιατρεία Γλυφάδα - Χολοργός, γαστρεντερολογοσ, γαστρεντερολογος, γαστρεντερολόγος, ελκωδη κολιτιδα, ελκώδης κολίτιδα, ελκωδησ κολιτιδα, νοσοσ κρον, Νόσος Crohn, Καρκινος του Στομαχου, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Γαστρεντερολόγος Ιωάννης Τριανταφυλλίδής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιασίου, Ιατρεία Γλυφάδα - Χολοργός

1. ΕΛΛΑΔΑ

•    Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών.
•    Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών.
•    Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός Αθηνών
•    Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά Πειραιώς
•    Π. Γ. Ν. Νίκαιας “Αγιος Παντελεήμων”.

2. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Γαστρεντερολογικό Τμήμα Νοσοκομείου J. Radcliffe του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Research Fellow, 1981-1982).
Οι δραστηριότητές μου κατά τον χρόνο μετεκπαιδεύσεώς μου στη Μ. Βρετανία αφορούσαν τόσο την κλινική όσο και το εργαστήριο.

Κλινικές δραστηριότητες

 • Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών μετά την λήξη των εξωτερικών Ιατρείων της Ulcerative Colitis Clinic (μία φορά εβδομαδιαίως).

 • Εξέταση και παρακολούθηση ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Εντερική Νόσο που προσήρχοντο στα εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Radckliffe από την μείζονα περιφέρεια της Οξφόρδης (μία φορά εβδομαδιαίως).

 • Επίσκεψη νοσηλευομένων γαστρεντερολογικών ασθενών στην Πανεπιστημιακή Κλινική (Grand Round).

 • Ειδικά σεμινάρια μελέτης των ιστολογικών παρασκευασμάτων των νοσηλευομένων ασθενών (μία φορά εβδομαδιαίως).

 • Συζητήσεις ενδιαφερόντων περιστατικών Γαστρεντερολογικού περιεχομένου (μια φορά εβδομαδιαίως).

 • Παρουσίαση και συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών από την Παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (μία φορά εβδομαδιαίως).

 • Συζητήσεις ενδιαφερόντων από χειρουργικής πλευράς περιστατικών με τους χειρουργούς του Νοσοκομείου.

 • Παρακολούθηση ειδικών διαλέξεων που οργανώνονταν από την Πανεπιστημιακή Κλινική.

Ερευνητικές δραστηριότητες 

Ασχολήθηκα ιδιαίτερα με την εκμάθηση και εκτέλεση όλων των πολύπλοκων τεχνικών που αφορούν καλλιέργειες κυττάρων περιφερικού αίματος, ιστικές καλλιέργειες, διάφορες ανοσοϊστοχημικές τεχνικές και ποικίλλες άλλες, ανοσολογικού κυρίως περιεχομένου, τεχνικές. Το ενδιαφέρον μου στον Ερευνητικό τομέα στράφηκε κυρίως στη μελέτη των υποπληθυσμών των Τ-λεμφοκυττάρων στην Ελκώδη Κολίτιδα και την Νόσο του Crohn, όπως και στη μελέτη της επιδράσεως διαφόρων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των νοσημάτων αυτών πάνω στα λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος των ασθενών. Οι φαρμακευτικές ουσίες με τις οποίες πειραματίσθηκα ήταν η Σουλφασαλαζίνη, η Ινδομεθασίνη, η Υδροκορτιζόνη και το 5-ASA. Τα αποτελέσματα  των ερευνητικών αυτών εργασιών αποτέλεσαν αντικείμενο των δημοσιεύσεων όπως συνάγεται από την παράθεση των ξενόγλωσσων δημοσιεύσεών μου. Σχετικές με την μετάβαση, εκπαίδευση και απόδοση της εκπαιδεύσεώς μου στη Μ. Βρεττανία είναι οι συστατικές επιστολές και πιστοποιητικά που συνοδεύουν το υπόμνημα Επιστημονικής σταδιοδρομίας μου.

3. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Sabbatical leave

Division of Gastroenterology, Department of Medicine, University of Washington School of Medicine, USA, Visiting Professor, Ιούνιος - Σεπτέμβριος 1995.

Οι δραστηριότητές μου στη διάρκεια του sabbatical leave στις ΗΠΑ αφορούσαν στα ακόλουθα:

 • Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συζητήσεις των ασθενών με οισοφάγο Barrett (Barrett’s conference)

 • Ενδοσκοπική παρακολούθηση των ασθενών με οισοφάγο Barrett,

 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τμήματος (Grand rounds, Journal club lectures),

 • Συνήθεις κλινικές δραστηριότητες του τμήματος,

 • Καθημερινή ενεργός συμμετοχή στις συζητήσεις και σχολιασμό των ιστολογικών εικόνων όλων των παθολογοανατομικών εξετασεων των ασθενών του νοσοκομείου με γαστρεντερολογικό ενδιαφέρον (Pathology Conference, Professor R. Haggitt),

 • Τακτικές επισκέψεις στο εργαστήριο κυτταρομετρίας ροής με σκοπό την παρακολούθηση των τεχνικών λεπτομερειών και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων παρασκευασμάτων προεχομένων κυρίως από ασθενείς με οισοφάγο Barrett, που βρίσκονταν σε τακτικό πρόγραμμα παρακολουθήσεως,

 • Παρακολούθηση όλων των διαλέξεων που δόθηκαν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο διάστημα της παραμονής μου που αφορούσαν σε θέματα εσωτερικής παθολογίας και γαστρεντερολογίας.

Στις επιστολές των καθηγητών S. Lee και D. Saunders αναφέρονται: «... We have gained much from the wise and precious input that you have shared with us….»   και: «.…This letter will formally and officially acknowledge your participation as a Visiting Professor in the Research and Educational programs of the Division of Gastroenterology, Department of Medicine, University of Washington School of Medicine»

Συγγραφική δραστηριότητα στις ΗΠΑ

Reviews

J.K. Triantafillidis, RC Haggitt, BJ Reid, DS Levine. Histopathology of Barrett’s esophagus: Features relevant to clinical management. Hell J Gastroenterol 1997,10:33.
J.K. Triantafillidis, RC Haggitt, BJ Reid, DS Levine. Barrett’s esophagus: Current aspects related to pathogenesis, diagnosis, surveil-lance and therapeutic strategies. Hell J Gastroenterol 1998,11:

Papers

 • Rosen S, Rabinovitch H, Aldape H, Triantafillidis JK. Barrett’s esophagus: clinical, histopathological and flow-cytometric  features in a private clinical setting. Hell J Gastroenterol 1995,8 (Suppl):A166.

 • Rosen S, Reid BJ, Levine D, Rabinovitch PS, Aldape H, Triantafillidis JK. Comparative features of Barrett’s esophagus between private practice and University hospital patients. Hell J Gastroenterol 1995, 8 (Suppl): A167.

Διαλέξεις

 • “Inflammatory bowel disease in Greece: Course and prognostic factors” 8th September 1995, University of Washington, Seattle , USA.

bottom of page