top of page
mx.JPG

ΜΕΝΟΥ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ορισμοί
Προληπτικός έλεγχος (screening) ονομάζεται ο περιοδικός έλεγχος με προκαθορισμένη μεθοδολογία ομάδων υγιούς πληθυσμού με στόχο την κατάδειξη παθολογικής κατάστασης που όμως μέχρι στιγμής δεν έχει προκαλέσει κανένα σύμπτωμα. Αφορά άτομα ασυμπτωματικά (χωρίς κανένα σύμπτωμα, άτομα φαινομενικά υγιή). 

προλιπτικός έλεγχος πεπτικού.jpg

Αντίθετα υπάρχουν ήδη διαγνωσμένα νοσήματα για τα οποία επειδή είναι γνωστό ότι μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο οι πάσχοντες θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο. 

Ποιες ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο ?
Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνονται στον πίνακα και αναλύονται στη συνέχεια.
Α) Καρκίνος παχέος εντέρου.
Εμφανίζεται στην πλειονότητά του μετά την ηλικία των 50 ετών. Ο προληπτικός έλεγχος του πληθυσμού θα πρέπει να αρχίζει μετά την ηλικία των 50 ετών.
Β) Καρκίνος στομάχου
Δεν υπάρχουν οδηγίες προληπτικού ελέγχου σε ασυμπτωματικά άτομα. Πάντως εάν σε μια οικογένεια εμφανιστεί μία ή περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του στομάχου τότε όλοι οι συγγενείς πρώτου βαθμού του αρρώστου θα πρέπει να ελεγχθούν για τυχόν ύπαρξη λοίμωξης του στομάχου από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. 
Γ) Καρκίνος παγκρέατος
Η έγκαιρη διαπίστωση καρκίνου του παγκρέατος αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες διεθνείς οδηγίες.
Δ) Καρκίνος ήπατος
Άτομα με κίρρωση ήπατος θα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο για τυχόν ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκινώματος στο έδαφος της κίρρωσης.

1. Πόσα άτομα στην χώρα μας αντιμετωπίζουν πεπτικά προβλήματα για τα οποία μπορεί να γίνει τσεκ απ?
Για τον καρκίνο του παχέος εντέρου δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας σχετικώς με τον αριθμό των πασχόντων. Από διεθνείς στατιστικές φαίνεται ότι περίπου 6% του πληθυσμού θα εμφανίσει καρκίνο του παχέος εντέρου στη διάρκεια της ζωής του. Από τα άτομα αυτά θα επιβιώσει συνολικά πλέον του 50%. Ευνόητο είναι ότι όσο πρωιμότερο είναι το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιβίωσης.
Ο καρκίνος του στομάχου είναι λιγότερο συχνός όμως οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μικρότερες. 
Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι σπάνιος (η συχνότητα δείχνει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια) όμως οι πιθανότητες επιβίωσης είναι σχεδόν μηδενικές.
Ο καρκίνος του ήπατος είναι αρκετά συχνός. Όταν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο έχει καλή πρόγνωση.
Ο οισοφάγος Barrett που αποτελεί την πλέον σοβαρή συνέπεια της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης μπορεί να προσβάλλει σημαντική αναλογία των ατόμων που πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Από την τελευταία μπορεί να υποφέρει μέχρι και 10% του πληθυσμού. Αποτελεί προκαρκινική κατάσταση για εμφάνιση αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου. 

2. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των προβλημάτων, εάν δεν ανιχνευθούν εγκαίρως ?
Τα κακοήθη νοσήματα αποτελούν ευθεία απειλή για τη ζωή του πάσχοντος. Τα καλοήθη νοσήματα μειώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών και απαιτούν συστηματική ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.

3. Σε ποιες ηλικίες εκδηλώνονται συνήθως, σε τι ποσοστό αφορούν άντρες και γυναίκες ?
Τα κακοήθη νοσήματα του πεπτικού συστήματος εκδηλώνονται συνήθως μετά την ηλικία των 50 ετών. Τα καλοήθη νοσήματα προσβάλλουν οποιαδήποτε ηλικία. Σε ορισμένα από τα νοσήματα που προαναφέρθηκαν φαίνεται ότι οι άνδρες προσβάλλονται σε μεγαλύτερη αναλογία συγκριτικώς με τις γυναίκες.

4. Ποιες εξετάσεις συμπεριλαμβάνει το τσεκ απ για κάθε ένα από τα όργανα του πεπτικού και τι δείχνουν αυτές οι εξετάσεις ?
Οι εξετάσεις ανήκουν σε δύο ομάδες: επεμβατικές και μη επεμβατικές. 
Οι επεμβατικές περιλαμβάνουν τις ενδοσκοπήσεις του πεπτικού σωλήνα: Κολονοσκόπηση για την ανίχνευση του καρκίνου και των πολυπόδων του παχέος εντέρου και γαστροσκόπηση για την ανίχνευση του καρκίνου του οισοφάγου και του στομάχου. Οι ενδοσκοπήσεις προσφέρουν τη δυνατότητα λήψης τεμαχιδίων από το εσωτερικό των αντιστοίχων οργάνων προκειμένου να τεθεί η διάγνωση (βιοψία). Στις επεμβατικές ανήκουν και οι απεικονιστικές εξετάσεις όπως πχ το υπερηχογράφημα και η αξονική τομογραφία ήπατος και παγκρέατος για την έγκαιρη κατάδειξη καρκίνου των οργάνων αυτών. Οι ενδοσκοπήσεις είναι ευνόητο ότι μπορούν επίσης να διαγνώσουν και τις καλοήθεις καταστάσεις όπως πχ τον οισοφάγο Barrett, την ελκώδη κολίτιδα και τους πολύποδες παχέος εντέρου.
Οι μη επεμβατικές περιλαμβάνουν την ανίχνευση αιμοσφαιρίνης κοπράνων για την κατάδειξη καρκίνου και πολυπόδων του παχέος εντέρου και τις δοκιμασίες ανίχνευσης της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων και test αναπνοής). 

5. Από ποια ηλικία πρέπει να αρχίζει το τσεκ απ και κάθε πότε πρέπει να γίνεται ?
Όπως προαναφέρθηκε ο προληπτικός έλεγχος του πληθυσμού για καρκίνο παχέος εντέρου θα πρέπει να αρχίζει μετά την ηλικία των 50 ετών. Γενικώς σε οικογένειες με κρούσματα καρκίνου σε μικρή ηλικία (πέριξ ή κάτω από τα 50 ο έλεγχος θα πρέπει να αρχίζει από μικρότερη ηλικία. Στην ελκώδη κολίτιδα δεν εξαρτάται από την ηλικία αλλά από την έκταση της αρρώστιας και τη διάρκειά της. Στον οισοφάγο Barrett κάθε 3 ή 5 χρόνια. Συντομότερα αν στη βιοψία διαπιστωθεί εικόνα δυσπλασίας.
6. Το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό μπορεί να επηρεάσει την ηλικία ενάρξεως του τσεκ απ ?
Εφ όσον υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό ο έλεγχος όπως προαναφέρθηκε πρέπει να αρχίζει σε νεότερη ηλικία ιδίως για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι ασθενείς με πολύποδες θα πρέπει να επανελέγχονται ανά 3 ή 5 χρόνια ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και τον αριθμό των πολυπόδων που ανευρίσκονται και αφαιρούνται μέσω του ενδοσκοπίου.
7. Μέχρι ποια ηλικία πρέπει να γίνονται οι εξετάσεις ?
Για τα κακοήθη νοσήματα ο προληπτικός έλεγχος συνιστάται να πραγματοποιείται μέχρι την ηλικία των 70 ετών. Υπάρχει όμως διεθνώς η τάση το όριο αυτό να μεταθεί μέχρι τα 75 ή και περισσότερο ενδεχομένως. Για τα καλοήθη δεν υπάρχει σαφές όριο.
8. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο πρόληψης 
Εκτός από τον εργαστηριακό προληπτικό έλεγχο υπάρχουν και διαιτητικές τροποποιήσεις ή τροποποιήσεις της καθημερινής ζωής οι οποίες μπορεί να δράσουν προληπτικά. Για παράδειγμα στον καρκίνο του παχέος εντέρου η υιοθέτηση διαιτητικών συνηθειών όπως η αποφυγή λιπαρών τροφών και του κόκκινου κρέατος μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση. Η υιοθέτηση συστηματικής άσκησης μπορεί να δράσει ανασταλτικά στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Η καλή και ασφαλής προφύλαξη των τροφίμων από μικρόβια μπορεί να προστατεύσει από την εμφάνιση του καρκίνου του στομάχου. Η αποφυγή του καπνίσματος και της κατάχρησης αλκοόλης μπορεί να προφυλάξει από την εμφάνιση καρκίνου του οισοφάγου από πλακώδη κύτταρα. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου με κατάλληλο φαρμακευτικό συνδυασμό μπορεί να προφυλάξει από την εμφάνιση καρκίνου και λεμφώματος στομάχου. 

Πίνακας:
Ομάδες του πληθυσμού που πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο
Ασυμπτωματικά άτομα ηλικία μεγαλύτερης των 50 ετών
•    Καρκίνος παχέος εντέρου
Πάσχοντες από οισοφάγο Barrett
•    Καρκίνος οισοφάγου
Λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
•    Καρκίνος στομάχου, Λέμφωμα στομάχου, πεπτικό έλκος, γαστρίτις
Πολύποδες παχέος εντέρου
•    Καρκίνος παχέος εντέρου
Ελκώδης κολίτις και Νόσος του Crohn
•    Καρκίνος παχέος εντέρου
Συγγενείς πρώτου βαθμού πασχόντων από καρκίνο παχέος εντέρου
•    Καρκίνος παχέος εντέρου
bottom of page