top of page
  • Εικόνα συγγραφέαDr. Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης

Θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου με ανοσοθεραπεία

Αγαπητοί μου φίλοι,

Ευχαρίστως σας ενημερώνω ότι στο τελευταίο τεύχος του έγκυρου διεθνούς περιοδικού World Journal of Gastroenterology δημοσιεύθηκε το άρθρο μας με τον ακόλουθο τίτλο: Triantafillidis J.K, Konstadoulakis M.M, Papalois A.E. Immunotherapy of gastric cancer: Present status and future perspectives. World J Gastroenterol 2024;30(8):779-793.

Το άρθρο αναφέρεται στην σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου (ενός κακοήθους νεοπλάσματος με απογοητευτική πρόγνωση), με ιδιαίτερη έμφαση στα πρόσφατα δεδομένα της λεγόμενης «ανοσοθεραπείας» του καρκίνου, δηλαδή ενός τρόπου θεραπείας που στηρίζεται στις αμυντικές δυνάμεις και μηχανισμούς του ίδιου του οργανισμού, μετά από κατάλληλη διέγερσή τους.

Η περίληψη του άρθρου του αγγλικού κειμένου καθώς και η περίληψη του στα ελληνικά, παρατίθενται κατωτέρω.

Για όποιον ενδιαφέρεται για το αμιγώς επιστημονικό κείμενο, μπορεί να ανατρέξει στο pdf του άρθρου.

Abstract

Gastric cancer is a major cause of morbidity and mortality worldwide particularly in South and Central Asian countries. Gastric cancer is a complex and heterogeneous disease whose etiopathogenesis includes many risk factors. Despite the recent trend of decreasing incidence, prevalence, and mortality in several countries gastric cancer is one of the most common human malignancies with high mortality. This is particularly true for some Asian countries such as China in which it represents the third most common malignancy. The spatial differences in Gastric cancer incidence and mortality are very evident, especially in developing regions of the world where the adoption of effective prevention and early diagnosis strategies is evident. Its etiology is multifactorial including environmental, genetic, and infectious factors. The prognosis even today is still disappointing with an overall 5-year survival of less than 5%. Conservative treatment in the form of chemotherapy has recently made remarkable advances, particularly in the field of immunotherapy which represents one of the most important fields of research worldwide today, particularly in China, the United States, and Japan, as well as in some Western European countries.

Περίληψη

Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως, ιδιαίτερα στις χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ασίας. Αντιστοιχεί σε μια σύνθετη και ετερογενή νόσο της οποίας η αιτιολογία περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες κινδύνου. Παρά την πρόσφατη τάση μείωσης της επίπτωσης, του επιπολασμού και της θνησιμότητας που παρατηρείται σε πολλές χώρες, η νόσος εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο συνήθεις κακοήθεις νόσους με πολύ υψηλή θνησιμότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ορισμένες ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα, όπου αντιπροσωπεύει την τρίτη πιο κοινή κακοήθη νόσο. Οι διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης και την θνησιμότητα του καρκίνου του στομάχου είναι πολύ εμφανείς, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου όπου η υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης είναι πρόδηλη. Η αιτιολογία της είναι πολυπαραγοντική και σχετίζεται με περιβαλλοντικούς, γενετικούς και λοιμώδεις παράγοντες. Η πρόγνωση ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να είναι απογοητευτική με συνολική πενταετή επιβίωση μικρότερη του 5%. Η συντηρητική θεραπεία με τη μορφή της χημειοθεραπείας έχει πρόσφατα σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο, ιδιαίτερα στον τομέα της ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία του καρκίνου του στομάχου αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σημαντικά πεδία έρευνας παγκοσμίως ιδιαίτερα στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, καθώς και σε ορισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.


IMMUNOTHERAPY OF GASTRIC CANCER 2024
.pdf
Download PDF • 963KB

207 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page